Hem

INITUS

En ingång till bättre inlärning

Anna Karin Backman

leg. psykolog

Utredningar och åtgärder vid skolsvårigheter


Är ni en liten skola

och har svårt att fylla en skolpsykologtjänst?


Ska er skolpsykolog vara tjänstledig en period?


Har ni långa köer till skolpsykologisk basutredning

som behöver kortas?

Initus erbjuder en grundlig utredning av elevens svårigheter och starka sidor


Vi vill finna alla tillgängliga vägar att hjälpa eleven och då rekommenderas en grundlig utredning av elevens svårigheter och starka sidor. Förutom traditionella psykologiska begåvningstest görs också en screening av visuell perception, auditiv perception, läsförmåga och eventuell emotionell och social problematik.

Tillsammans hittar vi kompletterande åtgärder för barn med inlärningssvårigheter som fungerar.


På Initus ab arbetar Anna Karin Backman, leg. psykolog, som varit verksam som skolpsykolog både kommunalt och privat sedan 1998. Ofta finns också en psykologkandidat som gör sin praktiktermin från Köpenhamns Universitet eller från Lunds Universitet.


Vi är uppdaterade när det gäller de senaste kunskaperna och metoderna och vidareutbildar oss kontinuerligt.

Anna Karin var delaktig i att skapa arbetsminnesträningsprogrammet Minneslek och genomgår handledning efter utbildning för att bli behörig utredare av dyskalkyli.


Vi kommer gärna till er för att presentera vår verksamhet och hur vi jobbar och ger förslag på

vad vi kan göra för er. 


Ni finner oss i dels i Malmö på Sergels väg 10a och dels i Lund på Magle Lilla Kyrkogata 1c.


Kontakta oss på 046 – 121589

Anna Karin Backman 

Legitimerad psykolog            


Copyright 2014 © All Rights Reserved